นิยามที่ดีที่สุด
ป่อแม่คิงบ่าสอน

พ่อแม่ไม่สอน ใช้ได้การด่าแบบหยาบบ


อิฟ้า ป่อแม่คิงบ่าสอนก้ะ ง่าวป้๋นควาย