ป่อแม่คิงบ่าสอน


1

พ่อแม่ไม่สอน ใช้ได้การด่าแบบหยาบบ

อิฟ้า ป่อแม่คิงบ่าสอนก้ะ ง่าวป้๋นควาย


เสนอนิยามใหม่

ป่อแม่คิงบ่าสอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง