นิยามที่ดีที่สุด
ป่อย

เสี้ยงเพี้ยนมาจากคำว่าปล่อย


ป่อยกูดิ๊ กุจะไปแดกขี้ที่บ้านแฟนกู