ป่อย


1

เสี้ยงเพี้ยนมาจากคำว่าปล่อย

ป่อยกูดิ๊ กุจะไปแดกขี้ที่บ้านแฟนกู


เสนอนิยามใหม่

ป่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง