ประพล


1

เกรียน

ประพลสัตว์ รัสเซีย


1

Bot

กันดั้มอยู่ไหนวะ


1

OPPA GUNDAM STYLE

วันๆเอาแต่กินข้าว OP OP OP


-1

นายA:ประพลอยู่ไหมครับ

แม่ประพล:ประพลใครวะ


เสนอนิยามใหม่

ประพล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง