ปริ้นปร้อน


1

= ปลิ้นปล้อน 「ใช้ ล ลิง ควบกล้ำ」= ตลบตะแลง = หลอกลวง = ไม่ซื่อตรง

"กูก็ไม่รู้จะด่าพวกมันยังไงวะ ปวดจิต..ตามไม่ทัน ตอแหล ปริ้นปร้อน สู้ไม่ได้" 「ตี่ @ องค์กรทิ้งขยะแผ่นดิน2 18.04 น. 29/5/2557」


เสนอนิยามใหม่

ปริ้นปร้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง