ประพจน์


1

ไม่รู้สิน่ะ

ประพจน์


เสนอนิยามใหม่

ประพจน์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง