นิยามที่ดีที่สุด
ปริ่ม

เป็นคำพูดเวลาซึ้ง...หรือดีใจจนซึ่ง...


เธอดีมากกก ปริ่ม TT