ปริ่ม


1

เป็นคำพูดเวลาซึ้ง...หรือดีใจจนซึ่ง...

เธอดีมากกก ปริ่ม TT


เสนอนิยามใหม่

ปริ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง