นิยามที่ดีที่สุด
ปริม

นก 2 หัว


โหย มึงโคตรปริมเลย