นิยามที่ดีที่สุด
เปรมชัย

ไอ้อ้วนที่ฆ่าเสือดำ


ไอ้เลว ฆ่าสัตว์