ปริน


2

พี่น้อย

น้อยอินเดอะเทรนด์


เสนอนิยามใหม่

ปริน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง