นิยามที่ดีที่สุด
ประเทศทุย

ประเทศในกะลา เพราะคนในประเทศทุยชอบโชว์ภาษาตนในเว็บประเทศต่างๆ


''Thailand only''

''From thailand''

ประเทศทุย

เป็นประเทศที่อยู่ใจกลางจักวาล และใช้ภาษาทุยซึ่งเป็นภาษาที่อ่านเขียนยากที่สุดในกาแล็คซี่


''นี้คือประเทศทุย ถ้ามึงรับไม่ได้ก็ออก''

''ที่นี้ประเทศทุยนะสัส กูจะทำอะไรก็เรื่องของกู''