ปรัตถา ศรีเมือง


0

ผู้ชายเกย์ หรรมสั้น โคตรมหาเกย์เเจ็ป

มึงนิมันปรัตถา ศรีเมืองจริงๆๆ


เสนอนิยามใหม่

ปรัตถา ศรีเมือง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง