นิยามที่ดีที่สุด
ปรี๊ด

กริยาที่/เสียงของเหลวที่พุ่งออกมาจากรูด้วยความเร็วสูง


แกๆ มันปรี๊ดออกมาแล้วววว

ปรี๊ด

ประมาณว่า อารมณ์ขึ้น ของขึ้น


ดูแม่งพูดสิ กูฟังละปรี๊ดเลย