ปรี๊ด


1

ประมาณว่า อารมณ์ขึ้น ของขึ้น

ดูแม่งพูดสิ กูฟังละปรี๊ดเลย


1

กริยาที่/เสียงของเหลวที่พุ่งออกมาจากรูด้วยความเร็วสูง

แกๆ มันปรี๊ดออกมาแล้วววว


เสนอนิยามใหม่

ปรี๊ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง