นิยามที่ดีที่สุด
ปรุด

กูก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เวลาพูดแล้วน้ำลายกระเด็น


"ปรุด"
"โอ้ย อีเหี้ยน้ำลายเต็มไปหมดเลย"