นิยามที่ดีที่สุด
ประดิษฐ์

ชื่อพ่อเพื่อนกู 55555555555+


"ลูกดิดเอ้ยยย"