ประดิษฐ์


1

ชื่อพ่อเพื่อนกู 55555555555+

"ลูกดิดเอ้ยยย"


เสนอนิยามใหม่

ประดิษฐ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง