ปริ้นส์


1

เทอน่ารักไปป่ะ

เทอไปทำไรมาเทอปริ้นส์


เสนอนิยามใหม่

ปริ้นส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง