น้ำเพชร


2

เมียปรี้คริส เอ็กโซค่ะ ยิ้มทีเงิงสะท้านฟ้า ผัวหนูน่ารักฝุดๆ♥

:)


เสนอนิยามใหม่

น้ำเพชร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง