น้ำฝน


1

น้ำฝน ม.1/7
ที่ทิ้งเลย์ไป ๆ

โปรด อย่าทิ้งเลย์
เพราะ เลย์ เป็นเนื้อคู่ของน้ำฝนจิง ๆ


เสนอนิยามใหม่

น้ำฝน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง