นิยามที่ดีที่สุด
น้ำฝน

น้ำฝน ม.1/7
ที่ทิ้งเลย์ไป ๆ


โปรด อย่าทิ้งเลย์
เพราะ เลย์ เป็นเนื้อคู่ของน้ำฝนจิง ๆ