นิยามที่ดีที่สุด
เนปาล

ผู้หญิงจักกะแร้ดำ


โถ่อีเนปาล