น้ำฝนเฟน


1

คนที่จะบอกว่าน่ารักก็น่ารัก จะบอกว่าสวยก็สวย

เราชื่อน้ำฝนเฟน


เสนอนิยามใหม่

น้ำฝนเฟน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง