นิยามที่ดีที่สุด
นพผ

คุกเข่า ดู "Orz"


โลกนี้มันไม่ยุติธรรม นพผ