นพผ


1

คุกเข่า ดู "Orz"

โลกนี้มันไม่ยุติธรรม นพผ


เสนอนิยามใหม่

นพผ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง