นพพรหม


-1

ชื่อเพื่อนกูไอ้สาสสสสสสสสสสสส

แม่ง


เสนอนิยามใหม่

นพพรหม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง