นิยามที่ดีที่สุด
นพพรหม

ชื่อเพื่อนกูไอ้สาสสสสสสสสสสสส


แม่ง