นพจทปก


89

เพื่อนสนิทคู่หนึ่ง แต่กลุ่มคนใน "ทวิตเตอร์" "จิ่้น" ว่าเป็นมากกว่าเพื่อน

นพจ: หะหะหะ ไม่มี ไม่ค่อยได้ไปกินกันนะ 55
ทปก: ก็เอมไม่รักเราแล้ว.

#นพจทปก อร๊างค์


เสนอนิยามใหม่

นพจทปก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง