นิยามที่ดีที่สุด
นี่พูดเลย

ก็คือ อยากจะพูดออกมา ให้คนได้รับรู้ อะไรแบบนั้น


คุณหน้าเหี้ยมาก นี่พูดเลย #อ่าวเวร