นิยามที่ดีที่สุด
นู้ป

มาจากคำว่า Noob หรือ Newbie แปลว่าผู้เริ่มต้นหรือความหมายคล้ายๆกากนั่นเอง


เชี้ย เอ้ย แม่งเล่นนู้ป สัส!