นิยามที่ดีที่สุด
ทำไหม

เป็นรูปแอ๊บของคำว่าทำไม


แล้วจะทำทำไหม

ทำไหม

หมายถึงการทำผ้าไหม แต่พูดให้สั้น และห้วน จึงออกเสียงว่า ทำ-ไหม


เช่น วันนี้เธิทำไหมได้ตามเป้าที่เจ้านายสั่งหรือเปล่าอรชุน