นิยามที่ดีที่สุด
ทำไหม

กูงง ทำไมก็ทำไมดิจะทำไหม หาพ่อง


หาพ่อง

ทำไหม

ทำไหม หมายถึง ทำไม (why) เป็นคำถามที่ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล ความหมายน่าเบื่อ ที่มายิ่งน่าเบื่อกว่า ลองเอาประโยคตัวอย่างไปหาเอานะ


ทำไหมยืนบนนั้น ทำไมต้องแสดงท่านี้??
พระธาตุนครฯไช่ไหม?