ทหารขี้ แตกเหม็นหึ่ง


0

เพี้ยนมาจากนกเหาอุจระแตก ที่แปลว่า คนกินของเหี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
จนขี้ อุจระแตกกระจายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ไอ้บ้า มึงเป็นทหารขี้ แตกเหม็นหึงโครตเหี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ควยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย


เสนอนิยามใหม่

ทหารขี้ แตกเหม็นหึ่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง