นิยามที่ดีที่สุด
ทหารขี้ แตกเหม็นหึ่ง

เพี้ยนมาจากนกเหาอุจระแตก ที่แปลว่า คนกินของเหี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
จนขี้ อุจระแตกกระจายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย


ไอ้บ้า มึงเป็นทหารขี้ แตกเหม็นหึงโครตเหี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ควยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย