เท่าไหล่


1

แปลว่า เท่าไหร่ พวกสก๊อยเค้าชอบพูดกัน

ตะเอง มีเงินเท่าไหล่จร๊าาาา


เสนอนิยามใหม่

เท่าไหล่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง