นิยามที่ดีที่สุด
เท่าไหล่

แปลว่า เท่าไหร่ พวกสก๊อยเค้าชอบพูดกัน


ตะเอง มีเงินเท่าไหล่จร๊าาาา