ทองเนื้อเก้า


2

อีลำยองคือพูดหญิงที่รักยาดอง

ยาดองกรู๊ววววว


เสนอนิยามใหม่

ทองเนื้อเก้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง