นิยามที่ดีที่สุด
ทองเนื้อเก้า

อีลำยองคือพูดหญิงที่รักยาดอง


ยาดองกรู๊ววววว