ทอง


2

เป็นสิ่งมีค่าที่เป็นพระบิดาของเด็กคนหนึ่ง

คลองทวย


เสนอนิยามใหม่

ทอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง