นิยามที่ดีที่สุด
แท้เหลา

พวกเกรียนชอบใช้เพื่อเพิ่มอาการตอกย้ำในประโยคนั้น


กากแท้เหลา

แท้เหลา

เป็นคำติดปากของเกรียนคีย์บอร์ด นามแฝง แช้มซ่า


อัพผิดแท้เหลา