แท้เหลา


3

พวกเกรียนชอบใช้เพื่อเพิ่มอาการตอกย้ำในประโยคนั้น

กากแท้เหลา


0

เป็นคำติดปากของเกรียนคีย์บอร์ด นามแฝง แช้มซ่า

อัพผิดแท้เหลา


เสนอนิยามใหม่

แท้เหลา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง