นิยามที่ดีที่สุด
เท่ห์

เล็ก สั้น ขยันซอย


เช่น เท่ห์ จุงง่ะ