เท่ห์


1

เล็ก สั้น ขยันซอย

เช่น เท่ห์ จุงง่ะ


เสนอนิยามใหม่

เท่ห์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง