โทสับ


1

โทรศัพท์ แต่พูดเร็วๆ

โทสับเครื่องนี้ของใครวะ


เสนอนิยามใหม่

โทสับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง