ทาสแมว


2

ข้าทาสผู้ภักดีของทูนหัว

หิวแล้ว เอาอาหารมาซิมนุษย์!!


เสนอนิยามใหม่

ทาสแมว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง