ที่ไหนก็มีแมวโจ้


9

หมายถึงที่ไหน ก็มีแมวเสมอๆไป

ที่ไหนก็มีแมว!!


เสนอนิยามใหม่

ที่ไหนก็มีแมวโจ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง