นิยามที่ดีที่สุด
ที่ไหนก็มีแมวโจ้

หมายถึงที่ไหน ก็มีแมวเสมอๆไป


ที่ไหนก็มีแมว!!