ต้า่


1

แฟนต้าน้ำแดง

จูนแฟนต้า ต้าแฟนจูน


เสนอนิยามใหม่

ต้า่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง