ต๋า


13

จ๋า - ใช้กับคนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

เตงต๋า มามะมาฟุบุ๊ๆ หน่อย


2

มือกลองผู้น่ารักแห่ง The Mousses

วันนี้มูสส์อัดเพลงใหม่ รูปในไอจีพี่ต๋าอย่างน่ารักอะแก


1

สับเซตของคำว่า จ๋า มักจะถูกใช้โดยพวกดัดจริตเหี้ยๆ

ตะเองต๋า (พ่อมึงตาย)


เสนอนิยามใหม่

ต๋า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง