นิยามที่ดีที่สุด
ต๋า

จ๋า - ใช้กับคนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น


เตงต๋า มามะมาฟุบุ๊ๆ หน่อย

ต๋า

มือกลองผู้น่ารักแห่ง The Mousses


วันนี้มูสส์อัดเพลงใหม่ รูปในไอจีพี่ต๋าอย่างน่ารักอะแก

ต๋า

สับเซตของคำว่า จ๋า มักจะถูกใช้โดยพวกดัดจริตเหี้ยๆ


ตะเองต๋า (พ่อมึงตาย)