ตู


1

กู

ตูอยากตาย


เสนอนิยามใหม่

ตู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง