แดออบ


1

คู่ที่เคะกล้ามใหญ่กว่าเมะ

......


เสนอนิยามใหม่

แดออบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง