นิยามที่ดีที่สุด
แดออบ

คู่ที่เคะกล้ามใหญ่กว่าเมะ


......