นิยามที่ดีที่สุด
ตา

ลูกชายของยายทวด พี่ชายของอาพ่อ พ่อของแม่


ตาหรี่เหมือนหีแย้