ตา


1

ลูกชายของยายทวด พี่ชายของอาพ่อ พ่อของแม่

ตาหรี่เหมือนหีแย้


เสนอนิยามใหม่

ตา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง