นิยามที่ดีที่สุด
ดอยหมู

เทือกเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งมี "หมูหน้าดอย" เป็นจำนวนมาก จริงๆแล้ว ผวนคำออกมาจะได้ว่า...


ดูหมอย