ดอยหมู


1

เทือกเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งมี "หมูหน้าดอย" เป็นจำนวนมาก จริงๆแล้ว ผวนคำออกมาจะได้ว่า...

ดูหมอย


เสนอนิยามใหม่

ดอยหมู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง