เต๊าะ


84

จีบกันเล่นๆ ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ ... เฟลนิดหน่อย

แอบดูหนุ่มสาวคู่นั้นเต๊าะกันดีกว่า


7

คุยเล่นๆ สไตล์ "เนยสด"

เนยสด: เต๊าะคืออัลไล


3

(ภาษาเหนือ) หลอกล่อด้วยสิเนหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ, จีบ ก็ว่า

A: งบออกแบบสินค้าใหม่ไม่พอแล้ว ทำไงดี
B: ไปเต๊าะมาจากฝ่ายการตลาดก่อนสิ ได้ข่าวว่างบเหลือบาน


-2

การทำให้ไข่เกิดรอยร้าว เพื่อจะแตกลงสู่กระทะ

เต๊าะไข่ดิวะ !@#$% ไอเหี้ยไม่ใช่ให้มาเต๊าะไข่กู


เสนอนิยามใหม่

เต๊าะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง