นิยามที่ดีที่สุด
เต๊าะ

จีบกันเล่นๆ ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ ... เฟลนิดหน่อย


แอบดูหนุ่มสาวคู่นั้นเต๊าะกันดีกว่า

เต๊าะ

คุยเล่นๆ สไตล์ "เนยสด"


เนยสด: เต๊าะคืออัลไล

เต๊าะ

(ภาษาเหนือ) หลอกล่อด้วยสิเนหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ, จีบ ก็ว่า


A: งบออกแบบสินค้าใหม่ไม่พอแล้ว ทำไงดี
B: ไปเต๊าะมาจากฝ่ายการตลาดก่อนสิ ได้ข่าวว่างบเหลือบาน

เต๊าะ

การทำให้ไข่เกิดรอยร้าว เพื่อจะแตกลงสู่กระทะ


เต๊าะไข่ดิวะ !@#$% ไอเหี้ยไม่ใช่ให้มาเต๊าะไข่กู