โต


4

ความโง่ขั้นสูงสุดของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต

มึงอย่า"โต"ได้มั๊ย


2

สูง ใหญ่

ตัวโตจัง


เสนอนิยามใหม่

โต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง