นิยามที่ดีที่สุด
โต

ความโง่ขั้นสูงสุดของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต


มึงอย่า"โต"ได้มั๊ย

โต

สูง ใหญ่


ตัวโตจัง