นิยามที่ดีที่สุด
ตุ๊ก

มีหลายชื่อ เลือกเอา


พูดมาเลย

ตุ๊ก

ความผิดพลาดของแอนตี้แฟนในการพิมพ์ชื่อลอท(ลุงอีทึก)
teuk เป็น tuek เหล่าเอ๊วไม่รอช้าเอามาล้อในทันใด


รถสามล้อ

ตุ๊ก

หัวหน้าวงซูเปอร์จูเนียร์
Teuk = ออกเสียงว่าตุ๊ก


อีตุ๊ก = อีทึก