ตุ๊ก


1

ความผิดพลาดของแอนตี้แฟนในการพิมพ์ชื่อลอท(ลุงอีทึก)
teuk เป็น tuek เหล่าเอ๊วไม่รอช้าเอามาล้อในทันใด

รถสามล้อ


1

มีหลายชื่อ เลือกเอา

พูดมาเลย


0

หัวหน้าวงซูเปอร์จูเนียร์
Teuk = ออกเสียงว่าตุ๊ก

อีตุ๊ก = อีทึก


เสนอนิยามใหม่

ตุ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง