เต็ก


6

(กำเมือง) จับกด ข่มขืน

อย่ามายะจ๊ะอี้ เดี๋ยวเต็กเลย


เสนอนิยามใหม่

เต็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง