แตก1


1

คำพูดของมาลีสวยมาก

แตก1สวยพี่สวย


เสนอนิยามใหม่

แตก1
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง