เต้


0

สุภาพบุรุษ หล่อสุดเท่ห์สัสสสส ประเสริฐจนหาที่เปรียบมิได้

ดูผู้ชายคนนั้นสิ เต้ มาก


เสนอนิยามใหม่

เต้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง