เต๋า


0

ไม่บอก

คิดไม่ออก


เสนอนิยามใหม่

เต๋า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง