ตั้ง


1

คนที่หล่อที่สุดในโลก จงรู้ไว้ซ้ะ

หล่อกว่าทุกคนบนโลก


เสนอนิยามใหม่

ตั้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง