นิยามที่ดีที่สุด
ตั้ง

คนที่หล่อที่สุดในโลก จงรู้ไว้ซ้ะ


หล่อกว่าทุกคนบนโลก