นิยามที่ดีที่สุด
เตง

เป็นรูปกร่อนเสียงของคำว่าตัวเอง - หนุ่มสาวมักใช้เรียกคู่รัก


เตงต๋า วันนี้เตงรักเขาไม๊

เตง

เตง


เวลาเรียกแฟนเรียกเตง