เตง


3

เป็นรูปกร่อนเสียงของคำว่าตัวเอง - หนุ่มสาวมักใช้เรียกคู่รัก

เตงต๋า วันนี้เตงรักเขาไม๊


2

เตง

เวลาเรียกแฟนเรียกเตง


เสนอนิยามใหม่

เตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง