นิยามที่ดีที่สุด
ติง

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า เตง และมาจากคำว่า ตะเอง และก็มาจากคำ่ว่า ตัวเองอีกทีนึง


ติงรึกโก๊มั้ย