ติง


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า เตง และมาจากคำว่า ตะเอง และก็มาจากคำ่ว่า ตัวเองอีกทีนึง

ติงรึกโก๊มั้ย


เสนอนิยามใหม่

ติง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง